Podložka vrtule

Podložka vrtule dural.

cena: 170.00
ks